QAFAR RAKAAKAYIH XAAGU (No 5)

Qiisi kedooda awlisaak too namma daffeynat yengele marak abe xsaagos kee walal ah kaana. Gifta: Irban Ishaq, tatre sanat kee alaqo Qiisa kee Qafar fanat tekkeeh, hinnay takke daffenynal: Isin maca itteeni? Macat tewqeenii? Qafar kee Qiisa macal sitta geytee?Read More

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>