Ni kaxxa qadar abeena Sharifa Al Qalawi deedal kaxxa faxo cabele

ina lilaah wa ina ileyhi raji’uun.
Sharifa Al Qalawih deedal is edde soolak sugteh tan aracat kaxxa faxo cablem asmata
Abeenim raqtaah, abte gaba rabtaah qafar akah intannah Sharifa Al Qalawih taamaay qafarak bisoh dacarteh tani ahak sarra tamaatu wayta kutbe abeenitih celaloh raagele.
Yalli adunyak tayse akeera teetih yacaay ,  tet buxah marah yalli iiman ke sabri yacaay , raqatteh qafar ummatay arabi hagga heeh yalli sabri yacaay.
Aamin

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>